کامپیوتری هفت

رازو رمز زندگی خوب

 

 

مواردی که مطرح میشود چیزی است که در صحبت هایی که با خواهران عزیز داشتم بسیار نادیده گرفته شده است.و خانواده ای که در مرز طلاق بود بارعایت موارد زیربه یک خانواده سالم و خوشبخت تبدیل شده است .   

۱-     از همسرتان ایراد نگیرید.همانطور که هست قبولش کنید .

۲-     جلو دیگران و بخصوص خانواده خودش او را کوچک نکنید .

۳-     اگر درجمع دروغی گفت بعداً به او گوشزد کنید ، نه جلو جمع.

۴-     بارعایت ادب، باهم راحت صحبت کنید.درخانه یکدیگر را با اسم کوچک صدا کنید و از به کار بردن کلمه «آقا و خانم» تنهااستفاده نکنیدمگر درمواقعی که درجمع قرار گرفتید.

۵-     خانه رنگ و بوی ارباب و رعیتی پیدا نکند. این نباشد که زن ،شوهر را با کلمه «شما »خطاب کند و درمقابل مرد با کلمه «تو »، شاید زن نتواند خواسته هایش را به راحتی با همسرش بیان کند .چون شوهرش را خیلی بالاتر از خود میداند و شاید یکی از مشکلات ما از همین جا آغاز شود پس کلمه شمای زن در برابر کلمه شمای مرد وکلمه «تو» ی زن دربرابر کلمه «تو»ی مردباشد تا همسران با هم راحتتر باشند.

۶-     درتلاش برای اصلاح رفتار همسر نباشید که نتیجه عکس میدهد.رفتار خودرا درست کنید تا او از شما الگو بگیرد .مطمئن باشید نتیجه میگیرید.

۷-     هنگامی که مرد از کار برمیگردد.به استقبالش بروید.هنگام خروج برای کار بدرقه اش کنید.

۸-     هرگز وقتی همسر از کار به منزل آمده شروع به گله و شکایت از فرزندان نکنید.هرچه بوده گذشته .با این کاراوضاع را وخیم ترمیکنیدو امکان دارد موضوع ساده ای را با یک بحران روبروکنید که دوسه روزی به دعوا و قهر بگذرد.

۹-     هرگز از اقوام همسرتان بد نگویید(البته غیبت خودیک گناه بزرگ است. پس زبان نگهدارید)

۱۰-درتنبیه و تشویق فرزندان هم رأی باشید.   اگر یکی از همسران کودک را با محروم کردن از چیزی تنبیه کرد،دیگری هم همراهی کند.این نباشد که یکی کودک را تنبیه کند ،دیگری از کودک طرفداری کند.

۱۱-عشق خودرا به همسرتان ابراز کنید پس خجالت را کنار بگذارید و برای یکبار هم که شده به او بگویید(دوستت دارم)

۱۲-اگر از گفتن خجالت میکشید با ارسال پیامک یا یادداشت شروع کنید (حتی اگر یکطرفه باشد)و هرروز پیامی عاشقانه به همسرتان بدهیدبعد از مدتی خیلی راحت میتوانید به هم ابراز عشق کنید.(عامل بیشتر مفاسد جوامع ازاین است که مردو  زن همدیگر را دوست دارند اما به زبان نمیآورندو بعضی برای یافتن یک کلمه عاشقانه در بیرون از خانه، زندگی خودرا نابود میکنند)

۱۳-درمشکلات زندگی یکدیگر را مقصر نکنید.

۱۴-به داشته هایتان قانع باشید.

۱۵-به یک میزان به خانواده هایتان سربزنیدوبه هم ترجیحشان ندهید.

۱۶-فحش دادن به خانواده همسر ایجاد تنفر میکندپس، (اخطار)

۱۷-دریک برنامه منظم خانوادگی به مساجد ونماز وزیارت بروید.

۱۸-بایکدیگر مشورت کنید .

۱۹-هردو همیشه خوشبو باشید امکان دارد که حتی بوی بد دهان یا بدن شما برای همسرتان ایجاد تنفر کند.

۲۰-به مناسبت سالگرد تولد ازدواج-روز زن-روز مرد-و اعیادو….هدیه ای کوچک مثل عطریا گل به یکدیگر بدهید.

۲۱-حداقل هفته ای یکبار خانوادگی ،به گردش بروید .

۲۲-شنونده خوبی باشید.هرگز حرف همسرتان را قطع نکنید

۲۳-   بهترین لباس را درخانه بپوشید.

۲۴-   خواهرعزیز آرایشت را برای همسرت درخانه بگذار نه برای چشمان هرزه مردان بیگانه.(اگر درخانه زیبابگردی همسرت آرزوی زنان خیابان را نمیکند)

۲۵-خواهروبرادرگرامی شیک پوشی خوب است اما نه اینکه در خانه بسیار ژولیده، ولی موقع بیرون رفتن یک ساعت جلو آینه به ژل مو و عطر و لباست برسی. همسرت اینجا کنار تو،درخانه هست نه درخیابان!پس کمی هم درخانه خوش بوو خوش پوش باش

۲۶-اگر همسرتان دعوا ودادو فریادمیکند شما ساکت باشیداو مثل آتش است هرچه هیزمش را بیشتر کنی شعله ور تر میشود. و گرنه خاموش میشود.

۲۷-هنگام صحبت درچشمان هم نگاه کنید وحرف بزنیدو لبخند بزنید .

۲۸-هنگامی که همسرتان صدایتان میکند بجای بله ،کلمه «جانم »را به کار برید.

۲۹-اگر ناراحتش کرده اید،عذر خواهی کنید(لسانی باپیامک یادداشت-یک شاخه گل و…)

۳۰-ازهمسرتان تعریف کنید.

۳۱-بدانبد مردها موقع ناراحتی دوست دارند تنها باشندو مدتی با مشکل خود کلنجار روند اما   زنها دوست دارند مرد بپرسد چرا ناراحت است و او درد دل کند تا مرد حمایتش کند.

۳۲-اگر به همسر خود شک کردید به شک خود اهمیت ندهید.مهربان تر از قبل شوید.انشاالله شکتان برطرف میشود.

۳۳-هرگززیبایی زن یا مردی را برای همسرتان تعریف نکنید.(امکان فساد همسر)

۳۴-خانمها ازمجالس جشن زنانه ای که شرکت میکنند، حرفی در منزل نزنند.

۳۵-ازمسخره کردن هم بپرهیزید.

۳۶-هرگز همسرتان را با مردو زن دیگر مقایسه نکنید.

۳۷-حتما کتابهای همسرداری و زناشویی را بخوانید.

۳۸-لقب زشت به هم ندهید.

۳۹-به هم سختگیر نباشید

۴۰-درکارهای منزل به یکدیگر کمک کنید.یک برنامه تقسیم کاربریزید و لااقل روزهای تعطیل کارهای منزل بصورت مشترک انجام شود.

۴۱-احترام یکدیگررا جلو فرزندان حفظ کنید چه بسا یک بی احترامی به همسر، فرزندان رادرآینده به بی احترامی به هردو شماوا میدارد.چون خود شخصیتتان را جلو فرزند کوچک کرده اید.

۴۲-هرگز خودرا با خانواده های ثروتمند مقایسه نکنید .به فقیر تر از خود نگاه کنید .به هرچه دارید شکر گذار باشید.

 

                                                                                                  زهرا فلاح

مدیرعامل موسسه

مطلب پیشنهادی

اجتناب از خواب پس از سحری

روزه داران حداقل باید دو ساعت بعد از سحر نخوابند ، اگر به فاصله کوتاهی بعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.