کامپیوتری هفت

صندوق قرض الحسنه کوثرولایت (سلام الله علیها)

اعطای وام صندوق

طی تشکیل صندوق قرض الحسنه کوثرولایت (سلام الله علیها)  درتاریخ ۱۰آذرماه به پنج نفر از اعضا به قید قرعه وام پانصدهزار تومانی پرداخت شد. این وام یکساله است وام گیرندگان موظفند در هرماه طبق تاریخ معین شده اقساط خودرا واریز نمایند. کلیه قرآن آموزان میتوانند به عضویت صندوق درآیند. ۴۲۳۶۱۱۰ …

توضیحات بیشتر »

افتتاح صندوق قرض الحسنه کوثر ولایت (سلام الله علیها)

قرآن آموزان عزیزو پرسنل موسسه میتوانند بادردست داشتن مدارک ذیل جهت سپرده گذاری به دارالقرآن مراجعه نمایند. ۱-پرداخت پنجاه هزارتومان جهت افتتاح حساب ۲-پرداخت ماهانه ده هزارتومان یا چک به مبلغ صدو بیست هزار تومان ۳-یک قطعه عکس وکپی کارت ملی فعلا بدلیل موجودی کم صندوق وام تاسقف پانصدتومان وباکارمزددودرصداعطامیگردد.

توضیحات بیشتر »